Algemene voorwaarden

BootCamp op IJburg, sneller, sterker, beter

BootBurg Outdoor Workouts
Jan Vrijmanstraat 164
1087 MP Amsterdam | Nederland
Tel nr: +31(0)610604883
Twitter: @Bootburg
FaceBook: https://www.facebook.com/BootburgOutdoorWorkouts
Kamer van Koophandel nr: 60346116
BTW nr: NL001728682B56
ING NL45 INGB 0005 5807 84

Al onze diensten en activiteiten worden geleverd conform onze algemene voorwaarden gepubliceerd op deze pagina.

BootBurg Outdoor Workouts  handelt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Algemene voorwaarden BootBurg Outdoor Workouts

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en vormen onderdeel van BootBurg Outdoor Workouts en de aangeboden diensten en activiteiten.
BootBurg behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving. De actuele voorwaarden en tarieven zijn gepubliceerd op www.BootBurg.com.

Elke deelnemer(ster) aan een BootBurg workout verklaart door zijn/haar deelname automatisch op de hoogte te zijn van de actuele voorwaarden en tarieven en hiermee akkoord te gaan.

Handelsnamen:

De volgende handelsnamen zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK nr 60346116.

– BootBurg Outdoor Workouts
BootBurg.com
BootBurg.nl
– BootBurg
– BootBurg BootCamp
– BootCamp op IJburg
– BootBurg Outdoor Events
– BootBurg Outdoor Experience
– BootBurg Outdoor Running
– BootBurg Outdoor Boxing
– BootBurg Outdoor Sports
– BootBurg Outdoor Meditation
– BootBurg Outdoor Teambuilding
– BootBurg Outdoor Revalidatie
– BootBurg Outdoor Kids
– BootBurg Outdoor Coaching
– BootBurg Outdoor Senior
– BootBurg Outdoor Kettlebell
Outdoorworkouts.amsterdam
BootBurgOutdoorWorkouts.nl
BootBurgOutdoorWorkouts.com
OutdoorBoxing.amsterdam
Ladiesonlyworkout.com
Ladiesonlyworkout.nl
Workouts.amsterdam
Outdoorworkout.amsterdam
Steverelyveld.com
Steverelyveld.nl
Coach2motion.nl
Coach2motion.com
Hardlooptraining.amsterdam
Kettlebelltraining.amsterdam
kettlebellsworkout.nl
battleropestraining.nl
battleropestraining.com
battleropestraining.amsterdam
battleropesworkout.nl
battleropesworkout.com

Aansprakelijkheid:

BootBurg workouts zijn intensief en blessuregevoelig. BootBurg workouts die door BootBurg instructeurs worden gegeven zijn ontwikkeld voor gezonde mensen die aan een sportieve activiteit kunnen deelnemen. De deelnemer(ster) dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een BootBurg workout. Indien een deelnemer(ster) gezondheidsklachten of overgewicht heeft, tabak rookt of indien de deelnemer(ster) een andere reden heeft om te twijfelen aan deelname, dient de deelnemers(ster) voorafgaand de workout zelf advies in te winnen bij een arts. BootBurg en haar instructeurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of lichamelijke beschadiging. Aansprakelijkstelling voor blessure of iedere andere vorm van letsel die wordt veroorzaakt door deelname aan een BootBurg workout wordt derhalve afgewezen.

De BootBurg instructeur behoudt zich het recht voor om naar eigen beoordeling ongeschikte deelnemers(sters) uit te sluiten van deelname aan een BootBurg workout.

Elke deelnemer(ster) aan een BootBurg workout is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen goederen.

BootBurg is niet aansprakelijk voor schade aan, kwijtraken of diefstal van goederen van deelnemers(sters) tijdens deelname aan een BootBurg workout.

BootBurg is niet verzekerd voor schade van deelnemers(sters) aan een BootBurg workout. De deelnemer(ster) verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een BootBurg workout.

Tarieven:

BootBurg workout tarieven zijn in de shop gepubliceerd. Gepubliceerde tarieven zijn inclusief 21% BTW. Project tarieven zijn op aanvraag en worden inclusief 21% BTW vermeld.

Reserveringen:

Reserveringen voor deelname aan BootBurg workouts moeten via de reserveringskalender worden ingepland. Elke afgeronde reservering via de reserveringskalender wordt per email bevestigd. Enkele uren voor de workout wordt een reminder email naar de deelnemers(sters) verstuurd.

Reserveringen verliezen hun waarde op de dag en tijdstip dat de workout heeft plaatsgevonden.

Afzegging van deelname aan een gereserveerde groep workout kan tot uiterlijk één minuut voorafgaand de workout en dient via de members pagina te worden gedaan.

Afzegging van deelname aan alle overige workouts kan tot uiterlijk vierentwintig uur voorafgaand de workout en dient via de members pagina te worden gedaan.

Reserveringen en rittenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

Betaling:

Deelname aan een BootBurg workout vind plaats op basis van een afgeronde reservering en daaraan gekoppelde vooruitbetaling via een factuur. De factuur met daarop het verschuldigde bedrag wordt na de reservering per email verstuurd. Deelname aan een BootBurg workout is alleen mogelijk bij vooraf betaling. Het totaal verschuldigde bedrag dient binnen twee dagen na bevestiging van de reservering te zijn bijgeschreven op de rekening van BootBurg Outdoor Workouts.

Partiële betaling is niet mogelijk, mits van te voren betalingsafspraken zijn gemaakt en schriftelijk akkoord van BootBurg hierover is ontvangen.

Bij overschrijden van de betalingstermijn of annuleren van een reeds gereserveerde en per email bevestigde sessie en/of rittenkaart zal het verschuldigde bedrag verhoogd worden met 10% administratiekosten. De betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.

Ontvangen betalingen worden niet gerestitueerd.

Workout tijden:

BootBurg is vrij in de verdeling van de workout tijden en aanpassen van het schema.
Raadpleeg hiervoor de reserveringskalender die per workout locatie is gespecificeerd.
BootBurg behoudt zich het recht voor een workout naar een andere datum of tijdstip te verplaatsen of te annuleren. Dit kan in geval er sprake is van gegronde redenen waaronder gevaarlijke weersomstandigheden, vakantie en/of bij overmacht.
Bij gevaarlijke weersomstandigheden, in het bijzonder KNMI code geel, oranje, rood, onweer, extreme storm, extreme warmte, extreme sneeuw of extreme ijzel, kan een workout worden afgelast.

BootBurg zal bij annulering de gereserveerde deelnemers(sters) tijdig via WhatsApp en/of email informeren en deze binnen 7 dagen een alternatief aanbieden.

Acties en promo’s:

Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend. Acties of speciale aanbieding staan gepubliceerd in de shop.

Privacyverklaring:

BootBurg neemt privacy serieus. BootBurg waardeert het vertrouwen dat jij in BootBurg stelt door jouw (persoons) gegevens die tijdens een reservering wordt gevraagd aan BootBurg te verstrekken. BootBurg zal jouw (persoons) gegevens altijd op een eerlijke manier gebruiken die recht doet aan het vertrouwen dat jij in BootBurg stelt. BootBurg gebruikt de verstrekte gegevens alleen om een reservering, de service en betaling te kunnen realiseren. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld of aan derden verstrekt.

Ingehuurde trainers, coaches, behandelaars en/of netwerkpartners hebben geen toegang tot persoonsgegevens. De eigenaar van BootBurg is de enige persoon die toegang tot deze gegevens heeft.

BootBurg is volledig transparant over welke gegevens we van jou gebruiken.
BootBurg deelt jouw gegevens nooit zonder je toestemming met andere partijen, ook niet voor commerciële doeleinden.
Jij hebt het recht om te vragen en in te zien hoe we jouw data gebruiken.
Jij hebt het recht op vergetelheid (het volledig wissen van jouw persoonlijke data), nadat je besloten hebt geen klant meer te willen zijn.
Jouw data is in een beveiligde database opgeslagen, niet in een cloud, en is alleen voor de eigenaar van BootBurg toegankelijk.

Welke gegevens verwerken en slaan wij op:

De versterkte persoonsgegevens die jij op de beveiligde site hebt ingevuld, worden alleen gebruikt om de bijhorende dienst of service te kunnen leveren. Het betreft je voor en achternaam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, lengte, gewicht, blessureverleden en je fysieke conditie.

Door je voor een van de diensten of services op de BootBurg website aan te melden, geef je toestemming om e-mails en/of WhatsApp berichten ten behoeve van het reserveringsproces, een dienst of service te ontvangen.

Van elke groepstraining worden er foto’s gemaakt. Een aantal van deze foto’s worden op Social Media gedeeld of op de website gepubliceerd

Voor bepaalde diensten en services is er een WhatsApp groep actief. Voor koppeling aan de WhatsApp groep wordt vooraf toestemming aan jou gevraagd.

Wil je geen gebruik meer maken van een dienst of service die gekoppeld is aan een e-mail of WhatsApp communicatieproces, of wil je een gepubliceerde foto waarop jij duidelijk in beeld bent verwijderd hebben, dan kun je hierover contact opnemen via het contactformulier, kies voor de keuze gegevensbescherming.

Jouw rechten voor toegang en correcties:

Als je een overzicht van jouw persoonsgegevens wenst te verkrijgen of gegevens wilt corrigeren, evenals je vragen hebt over deze privacyverklaring of als jij je zorgen maakt over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je contact opnemen via het contactformulier, kies voor de keuze gegevensbescherming.

Zodra we jouw verzoek hebben ontvangen, zullen we je identiteit vragen om er zeker van te zijn dat we je persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Vervolgens zullen wij je een overzicht bieden van alle persoonsgegevens die we over jou bewaren. We zullen ook persoonsgegevens die onjuist zijn, corrigeren, wijzigen of verwijderen. Je aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.

Jouw recht op informatie en verwijdering (recht om te worden vergeten):

Je kunt op elk moment kosteloos informatie verkrijgen over je gegevens. Je kunt natuurlijk ons verzoeken om persoonsgegevens die wij over jou hebben opgeslagen te blokkeren, corrigeren of verwijderen. Bovendien kun je de toestemming die jij aan ons hebt gegeven voor het verzamelen en gebruiken van jouw gegevens altijd intrekken. Dit zal wel directe invloed hebben op je bestaande reserveringen en de bijhorende service. Neem hiervoor contact via het contactformulier, kies voor de keuze gegevensbescherming.

Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google, Facebook, Twitter, Instagram), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.

Waar wij jouw persoonlijke gegevens opslaan:

Verstrekte persoonsgegevens worden in beveiligde en interne door BootBurg Outdoor Workouts beheerde database opgeslagen.

Hoe lang we jouw persoonlijke gegevens opslaan:

BootBurg behoudt persoonsgegevens tot 18 maanden na het einde van een afgenomen dienst of service, waarbij na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens, meer specifiek informatie over een dienst of service waar jij gebruik van gemaakt hebt, worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.

Cookies:

BootBurg maakt geen gebruik van cookies.

Op de BootBurg.com website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. BootBurg heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Chat
1
Stel je vraag
Hi BootBurg Outdoor Workouts, ik heb een vraag.
Call Now Button